Mga Paraan Ng Pagtatanim Ng Talong

Ang talong ay isa pang tanyag na gulay dito sa Pilipinas dahil sa malinamnam nitong lasa, masarap na pansahog sa mga lutuin at higit sa lahat ay ang presyo nitong pang masa.

Alam naman nating lahat na ang mga Pilipino ay mahilig sa mga murang bilihin.

Pero mukhang mas mainam kung may sarili ka tanim, bukod sa may pagkain ka na ay maaari pang ibenta. Paano ba ang pagtatanim ng talong?

Ano ang talong: Mga sustansya na makukuha sa talong

Ang talong ay isang kilalang gulay na karaniwang kinakain ng mga Piipino.

Ito ay mula sa maliit na halaman na nababalutan ng nakatutusok na mga balahibo.

Mayroon itong bulaklak na kulay lila at dilaw sa gitna, habang ang bunga naman na siyang ginagamit bilang gulay ay mahaba.

Karaniwang tumutubo ang halamang ito sa maraming taniman sa buong kapuluan ng Pilipinas.

Ang bunga ay may taglay na trigonelline, choline, vitamins A. B, at C, fats, protina at mga mineral na calcium, phosphorus, at iron.

Makukuhanan din ito ng stigmasterol, stigmasterol-ß-D-glucoside, ß-sitosterol-ß-D-glucoside, dioscin, protodioscin, at methyl protodioscin. Mayroon din itong flavonoids, alkaloids, tannins at steroids.

Ngayong alam niyo na kung ano ang talong at kung anu-ano ang taglay nitong bitamina, alamin naman natin kung papaano ang isinasagawa ang pagtatanim ng talong.

Pagtatanim ng talong, paraan ng pagtatanim ng talong

Pagpupunla:

 • Maghanda ng lupang punlaan. Halimbawa, ang 200 hanggang 300 na buto ay tama para sa isang ektaryang lupa.
 • Haluan ng pinabunulok na dumi ng hayop o compost at carbonized hull.
 • Diligan ang punlaan at linyahan ng pahalang na may pagitang 10-15 cm.
 • Ibudbud ng madalang ang buto at tabunan ng manipis na compost.
 • Takpan ng ipa o dayami at muling diligan, at takpan ng plastic o net kung tag-ulan.
 • Diligan ng tea manure kung kulang sa sigla ang seedlings. Maaari ding gumamit ng nursery tray para mas maganda ang punla.

Paghahanda sa lupang taniman o plotting:

 • Araruhin at suyuring ang lupang pagtatamnan. Linisin ang taniman at lagyan ito ng organikong pampataba.
 • Haluan ng dumi ng hayop ang taniman, 10-20 tonelada bawat hektarya o 1-2 kilo bawat metro kuwadrado.

Paglalagay ng Plastic Mulch:

 • Gumawa ng plot na may lapad na isang metro at anumang haba.
 • Pagkahalo ng manure at compost ilatag ang plastic mulch na may lapad na 1.2 m. Ang kulay tingga sa ibabaw at itim sa ilalim.
 • Ipitin ng lupa ang isang dulo at irolyo ang plastk patakip sa plot. Mas mainam na gumamit plastic mulch kung mainit ang panahon upang mahapit ito ng husto.
 • Butasan ang plastik ng ½ ang pagitan, 2 linya sa plot. Gumamit ng pinainit na lata sa pagbubutas.

Paglilipat ng tanim na talong:

 • Makapaglilipat tanim 4 na lingo pagkapunla.
 • Ang linya o iras ay may pagitang 1-1.2 metro.
 • Diligan bago at makatapos magtanim at takpan ng dayami o damo.

Pagaalaga ng tanim na talong:

 • Patubigan tuwing ika- 7-10 araw o kung kinakailangan.
 • Tanggalan ng damo ang puno ngunit magtira ng damo sa pagitan ng daanan, Diligan ng tea manure minsan sa isang lingo kung kulang sa lusog ang halaman.

Patabaan ng manure at abo minsan isang buwan, putulin ang mga sanga at dahon sa ibaba ng unang bunga.
Pag nagawa na ito ng wasto, kasunod nito ay ang masaganang ani.

Paano itanim ang talong: Mga dapat tandaan sa pagtatanim ng talong

Kailangan mong malaman hindi lang ang kung paano ang pagtatanim na talong.

Mayroon ka ring dapat isaalang alang o mga dapat tandaan bago ka magtanim nito. Narito ang mga kaunting tips at kaalaman.

Gamitin ang paraang intercropping. Magsalit tanim ng ibang gulay sa loob at paligid ng talungan. Magtanim ng basil, amarillo, sunflower, tanglad at okra sa paligid.

Iwasan ang mga lugar na binabaha. Importanteng iwasan mo ito upang hindi malunod ang iyong pananim na magiging sanhi ng pagkamatay nito.

Ang talong ay maitatanim sa kahit anumang buwan at kahit saang dako ng Pilipinas. Mainam rin itanim sa maaraw man o may lilim.