Mga Paraan ng Pagtatanim ng Sitaw

Ang sitaw ay isa sa pinaka pangunahing gulay na matatagpuan dito sa bansang Pilipinas. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit maraming mga magsasaka at mga negosyante ang pinasok na ang pagtatanim ng sitaw bilang isang negosyo. Pero paano nga ba ang tamang paraan ng pagtatanim ng sitaw?

Ano ba ang Sitaw?

Ang sitaw, na binansagang “karne ng mahirap” ay mayroong pinakamalaking produksiyon kung ihahambing sa ibang legumbre. Mayaman ito sa sustansya lalo na sa protina. Kaya ito binansagang karne ng mahirap dahil kagaya ng karne mayaman din ang sitaw sa protina.

Mga uri pananim ng sitaw

Ang mga uri ng sitaw ay ang mga sumusunod: Black-seeded, Red-seeded, White Singapore, Green and Purple Pods at Bush Sitao at pinagbuting uri ng UP College of Agriculture. Maitatanim ang sitao sa lahat na uri ng lupa at lalong mabuti kung ang lupa ay buhaghag. Maitatanim rin ito sa buong taon.

Pero paano nga ba ang tamang pamamaraan ng pag tanim nito? ito ang kinakailangan malaman ng ating mga kababayan na nagpaplano na pasukin ang pagtatanim ng sitaw bilang isang negosyo o kahit yung ibang sa bahay lamang gustong magtanim bilang kanilang pansariling makakain.

Mga pamamaraan ng pagtatanim ng sitaw

Paraan ng Pagtatanim: Araruhin at suyurin nang 2-3 ulit ang lupang taniman upang ito’y maging pino at buhaghag. Magtanim ng 2-3 binhi sa lalim na 3 sentimetro sa bawat tundos na may 60-80 sentimetrong agwat sa bawat tudling na may isang metrong pagitan. Maglagay ng tulos sa bawat tundos kapag sumibol na ang tanim. Maglinang nang minsan o dalawang beses at mag-alis ng damo. Patubigan ang pananim tuwing ika-10 araw kung tag-araw. Maglagay ng abono sa mga tudling bago magtanim. Kakailanganin ang 250 kilong abono sa bawat ektarya. Ang mga murang bunga na panggulay ay maaani pagkaraan ng 60-80 araw pagkatanim. Ang mga tuyong bunga ay maaani pagkaraan ng tatlong (3) buwan.

Dagdag kaalaman sa pagtatanim ng sitaw

Kaakibat ng pagtatanim ay ang mga pesteng maaaring dumapo at sumira sa pananim kapag ito ay napabayaan. Magiging sanhi ito ng mababang ani at pagkalugi sa inyong negosyo. Kaya importanteng malaman niyo kung ano ang dapat na unang gawin kapag dinapoan ng peste ang iyong sitaw. Ito ang pinaka simpleng tip:

Ang mga uod, uwang, langaw (bean-fly) at kuto (aphids) sa halaman ang mga peste na sumisira sa pananim na sitao. Upang mapangalagaan ang mga pananim, magbomba ng Sevin kung kinakailangan.

Ang nakakatuwa, ang sitaw ay hindi gaanong alagain tulad ng iba pang gulay. Alam mo ba na mas gusto pa ng sitaw na kasabay niyang tumubo ang mga damo sa parang? Oo, kaya ang sitaw ay angkop sa zero tillage na pamamaraan ng pagtatanim dahil OK lang sa kanila na hindi bungkalin ang lupa. Hindi rin ito nangangailangan ng napakaraming abono sapagkat ang sitaw ay isang legume, na may kakayang gumawa ng sarili niyang nitrogen galing sa hangin, isang proseso na likas sa mga legumes.

Dahil sa hindi ito mahirap alagaan, mas kaunti ang kapital na kailangan mo para makapag-umpisa kang magtanim ng sitaw!