Tamang Paraan ng Pagtatanim ng Palay

Ang palay ay isa sa pinakapangunahing pangangailangan ng mga tao dito sa Pilipinas.

Dumadaan ito sa isang proseso na kung saan ang palay ay nagiging bigas na siya namang magiging pagkain sa araw-araw ng bawat pamilyang Pilipino.

Paano ba magtanim ng palay? Nais mo bang sumubok sa negosyong palayan? Kung oo ay kailangan mo itong malaman.

Ano ang palay?

Ang palay ay isang halaman na kasama sa pamilya ng mga damo, na isa sa pangunahing mga pinagkukunan ng pagkain ng mahigit sa kalahati ng populasyon ng tao sa buong mundo.

Nababagay ang pagatatanim ng palay sa mga bansang may low cost labor at maulang klima, dahil nangangailangan ito ng labis na paggawa at maraming tubig para sa irigasyon.

Napakalaki ng pakinabang nito sa mahigit sa kalahati ng populasyon ng tao sa mundo, partikular sa kontinenteng Asia.

Dito sa Pilipinas, karamihan sa mga rehiyon ay pagtatanim ng palay ang siyang pangunahing hanap-buhay ng mga tao.

Kaya naman, maraming mga magsasaka at negosyante ang pumasok sa negosyo ng pagtatanim, pamimili at pagbebenta ng palay.

Magandang negosyo ito dahil ang palay ay talagang hinahanap ng mga tao dahil sa ito ay araw-araw na kinakain.

Pero paano ba ang tamang paraan ng pagtatanim ng palay?

Pagpaplano sa pagtatanim ng palay

Ang pagtatanim ng palay ay hindi basta basta, kailangan dito ang ibayong pagpaplano dahil sa may kalakihan ang puhunan o pera na iyong kakailanganin, depende sa laki ng lupa na iyong pagtatamnan.

Maselan ding itanim ang palay, kaya’t nangangailangan ito ng masusing pagaalaga mula umpisa hanggang sa pagaani.

Kailangan ding suriing mabuti ang lupang gagamitin sa pagtanim, kailangan ay malapit ito sa irigasyon na kung saan ay siyang magsisilbing patubig sa iyong palay.

Madaling ring dapuan ng peste at mga insekto ang palay, ang mga ito ay maaaring sumira sa iyong pananim at maging dahilan ng tiyak na pagkalugi sa loob lamang ng maikling panahon.

Ngayong alam nyo na ang mga dapat isaalangalang sa pagtatanim ng palay, alamin naman natin kung ano ang tamang mga hakbang sa pagtatanim ng palay.

Paraan sa pagtatanim ng palay: Tamang mga hakbang

Paghahanda ng lupang pagtatamnan ng palay:

  1. Pag-aararo. Araruhin ang lupa ng isang beses sa katamtamang lalim (10-15 cm.)
  2. Pagsusuyod. Suyurin ang lupa isang linggo matapos ang pag-aararo at ulitin pagkaraan ng isang linggo.
  3. Pagpapatag. Patagin ang lupa sa pamamagitan ng paletang hila-hila ng kalabaw o hand tractor.
  4. Pagsasaayos ng mga pilapil. Linisin at ayusin ang mga pilapil para maisara ang mga butas na maaaring maging daanan ng tubig at pamugaran ng daga.

Paghahanda ng Binhi at Paggawa ng Punlaan:

  1. Pagpili ng punlaan. Pumili ng isang lugar sa palayan na malayo sa lilim at mga kabahayan na gagawing punlaan.
  2. Paghahanda ng punlaan. Gumawa ng 300-400 sqm. na punlaan para sa 15-20 kg. binhi para sa isang ektarya. Katamtaman ang isang metrong lawak na punlaan at ang haba nito ay depende sa haba ng pinitak. Maglagay ng organikong pataba sa daming 1kg./sqm. upang maging malusog, madaling bunutin ang mga punla at mabawasan ang pinsala sa ugat.
  3. Paghahanda ng binhi. Ibabad ang binhi sa malinis na tubig sa loob ng 24 oras. Palitan ang tubig kada 6 na oras upang maiwasan ang pagkasira ng buto. Iahon ang binhi, takpan, panatilihing basa at ikulob sa loob ng 24-36 na oras.
  4. Pagsasabog ng pinatubong binhi. Isabog ang binhi sa daming isang dakot (50 gramo) kada 1 sqm. sa punlaang mamasa-masa.
  5. Pag-aalaga ng punla. Patubigan ang punlaan pagkaraan ng 2-3 araw sa lalim na 2-3 cm. Panatilihing may tubig ang punlaan hanggang sa araw ng pagbubunot. Sa ika-sampung araw, magsabog ng 20-40 gramo ng urea kada 1 sqm. o 8-16 kg. para sa 400 sqm. punlaan. Importanteng mabantayan ang punlaan laban sa pinsala dulot ng mga daga, kuhol, ibon at kakulangan ng tubig.

Paglilipat-tanim at pag-aabono:

Ang punlang may gulang na 18-21 araw ay handa nang ilipat-tanim. Magtanim ng 1-2 punla kada tundos sa layong 20 x 15 cm. kapag tag-init at 20 x 20 cm. kapag tag-ulan.

Huwag putulin ang dahon ng palay dahil magiging daanan ito ng mga baktiryang sanhi ng sakit.

Taniman ulit ang mga nabakanteng tundos (missing hills) sa loob ng isang linggo.

Ang pag-aabono naman ay nakadepende rin sa dami ng pananim at sa uri o variety ng palay. Pwede ring gumamit ng organikong pampataba o kaya yung mga pampatabang komersyal, sangayon sa kagustuhan ng magsasaka.

TANDAAN: Ang halimbawang ito ay para lamang sa isang hektarya ng lupang pagtatamnan. Kailangan itong isaayos, depende sa dami ng iyong itatanim.