Okra Farming: Mga Paraan ng Pagtatanim ng Okra

Ang okra ay isa rin sa mga pangunahing gulay na matatagpuan dito sa Pilipinas. Marami rin itong mga gawa lalong lalo na sa mga lutuin at higit pa roon ay mayroon ding itong mga taglay na pambihirang sustansya. Kaya naman maraming mga magsasaka ang napasok sa pagtatanim ng okra o okra farming. Paano ba mag tanim ng okra?

Anu-ano ang mga uri ng okra?

Ang okra ay taunang halaman na itinatanim sa halos buong panig ng bansa. Ito ay may malalapad na dahon at dilaw na bulaklak. Ang bunga nito ay mayaman sa bitamina at mineral. Maaari itong ilaga, iihaw o ihalo sa mga paboritong lutuin gaya ng pinakbet, karekare, at sinigang.

Ang iba’t ibang uri nito ay Lady’s Finger, Long Green, Long Ribbed at White Velvet at ang mga uring banyaga ay ang Clemson, Spineless, Emerald, at Perkin Dwarf.

Okra farming: Isang magandang kabuhayan!

Kagaya nga ng nabanggit ko, ang okra ay karaniwan na lamang sa ating mga Pilipino at matatagpuan mo ito sa kahit saang sulok ng Pilipinas. Marahil dahil ito sa napakarami ng mga magsasaka at mga negosyante ang kasalukuyang nasa ganitong klaseng negosyo, Ang pagtatanim ng okra, o okra farming. Dahil sa masustansya ito at madaling lutuin ay talaga namang patok ito sa merkado, dagdag pa riyan ang mababa nitong presyo na siyang hinahanap ng masang Pilipino. Pero paano nga ba ang tamang pagtatanim ng okra? nais mo bang subukan ang okra farming?. Ito ang mga makakatulong sa inyo.

Paraan ng pagtatanim ng okra

Pagpili ng lupang taniman. Pumili ng mataas na lugar na may mapagkukunan ng sapat na tubig. Para sa mas magandang ani, magtanim sa lupang tinatawag na buhanginang galas o lagkitang galas na may asim (pH) na 5.8 hanggang 8.0.

Paghahanda ng lupang taniman. Maglagay ng organic fertilizer o compost bago araruhin ang lugar na pagtataniman. Para sa buhanginang galas na lupa, araruhin at suyurin ito ng isang beses. Gayunpaman, kung ang lupa ay matigas, suyurin ito ng 2 hanggang 3 beses. Gumawa ng tudling na may pagitang 75 sentimetro sa tag-ulan at 100 sentimetro naman sa tag-araw.

Paraan ng pagtatanim

Ihulog ang 2 hanggang 3 buto sa maliit na butas ng mga tudling na may 75 sentimetro hanggang 1 metro ang pagitan.

Itanim ang mga buto sa mga tundos na 30 sentimetro at tabunan nang manipis at pinong lupa. Ang 3 hanggang 5 kilong binhi ay sapat na sa bawat ektaryang tataniman.

Paraan ng pagtatanim ng okra: pagpapataba at pagpapatubig

Pagpapataba. Sa pagaayos pa lamang ng lupang taniman ay kailangan ng maglagay ng organikong fertilizer. 14-14-14 sa araw ng pagtatanim. Urea (46-0-0) sa ika 28 na araw pagkatanim at 14-14-14 muli sa ika 42 araw pagkatanim.

Pagpapatubig. Kung tuyo ang lupang tinaniman, patubigan ito matapos magtanim. Subalit kapag nagtanim sa mamasamasang lupa, patubigan lamang ito 14 hanggang 21 araw pagkatubo pagkatapos magsablay. Kapag tag-araw, patubigan ito 10 hanggang 15 beses o minsan kada isang linggo.

Maaari nang anihin ang okra 45 araw pagkatapos maitanim depende sa uri ng binhi. Magani 2 hanggang 3 beses sa isang lingo.