Kalabasa Farming: Paraan Ng Pagtatanim Ng Kalabasa

Napakaraming uri ng pananim ang maaari itanim at gawing negosyo. Ilan sa mga nakatatak ng negosyo ng pagtatanim ay ang pagtanim ng palay, mais, tubo at iba pa. Subok na ito at maraming na ring buhay ng mga Pilipino ang umunlad dahil dito. Pero kumusta naman ba ang pagtatanim ng kalabasa o kalabasa farming? nasubokan mo na bang magtanim at magbenta ng kalabasa?

Ano ang Kalabasa?

Ang kalabasa ay kilalang gulay na mayaman sa bitamina A, mineral, posporus, at kalsiyum. Maraming uri ang kalabasa pero karamihan sa mga uring ito ay makatutubong mabuti sa lupang lagkitin na hindi tinitigilan ng tubig. Maitatanim mula Abril hanggang Hunyo at mula Setyembre hanggang Pebrero.

Kalabasa farming: isang magandang negosyo

Ang kalabasa ay kadalasang itinatanim sa bakuran ng bahay at komersiyal na lugar dahil sa prutas, talbos, bulaklak, at buto nito. Napakarami na ring mga magsasaka at mga negosyante ang pinasok na ang katulad ng negosyong kalabasa farming dahil sa mabilis na paglaki at pagbunga nito na kadalasan ay umaabot lamang ng dalawang buwan. Hindi katulad ng palay na umaabot ng 5 hanggang 6 na buwan bago anihin. Hindi rin ito maselan sa mga sakit at peste, dagdag pa rito ay ang karisma ng kalabasa pag dating sa merkado kaya naman hindi ito mahirap ibenta katulad ng ibang mga pananim. Hindi rin ito nangangailanagan ng malaking puhunan at maaaring umpisahan sa maliit lamang na taniman.

Pero siyempre kinakailangan rin ng sapat na kaalaman bago umpisahan ang ganitong klaseng negosyo. Sa huli, ito ay wala ring pagkakaiba sa ibang mga negosyo na kinakailangan ng wastong pamamalakad at sapat na pundo. Kaya naman narito ang ilan sa maaaring makatulong sa inyo kung kayo ay nagbabalak na pumasok sa neosyong kalabasa farming.

Paraan ng pagtatanim ng kalabasa

Narito ang tatlong method na dapat pakatandaan sa wastong paraan ng pagtatanim ng kalabasa:

Uri ng lupang taniman. Una siyempre sa lahat kailangan munang malaman kung anong uri ng lupa ang magandang pagtaniman ng kalabasa. Ang buhanginang galas o lagkitang galas na may magandang daluyan ng tubig ang magandang tamnan ng kalabasa. Ang asim (pH) nito ay kailangang 5.5 hanggang 6.5.

Paghahanda ng lupang taniman. Araruhin at suyurin ang lupa ng dalawa hanggang tatlong beses. Gumawa ng tudling na may dalawang metro ang layo sa bawat isa. Gumawa ng butas na may pagitang isang metro. Maglagay ng organikong pampataba at iba pang patabang kailangan sa pagtatanim.

Pagtatanim. Maglagay ng dalawa hanggang tatlong buto sa bawat butas. Alisin ang tanim na hindi maganda ang pagkatubo at magiwan lamang ng dalawang tanim sa bawat butas kapag tumubo na ang unang dahon nito.

Pagkatapos nito ay kinakailangan na lamang ng paghintay na may kasamang pagalaga sa mga kalabasang itinanim. At pagkatapos ng dalawang buwan ay maaari mo na itong anihin at ibenta sa merkado.

May mga taong dati ay walang wala, ngunit ng sumubok sa pagtatanim ng kalabasa, ngayon ay tunay na mga milyonaryo na! Kaya kung may bakante kayong lupa, pwede nyong subukan ang pagtatanim ng kalabasa!