Ampalaya Farming: Paraan Ng Pagtatanim Ng Ampalaya

Kagaya rin ng ibang mga gulay, ang ampalaya ay isa ring subok at napatunayan na ang kalidad pagdating sa farming. Marami ng mga magsasaka ang umunlad ang buhay dahil sa pagsasaka ng gulay at kabilang diyan ang ampalaya. Kaya naman sa artikulong ito ay tatakayin natin kung ano at kung paano ang pagtatanim ng ampalaya o ampalaya farming.

Ano ang Ampalaya?

Ang ampalaya o bitter melon/bitter gourd sa ingles ay mayaman sa kalsiyum, mineral, karbohaydreyt at Bitamina B. Ang gulay na ito ay mainam sa taong may diabetes, batay sa mga siyentipikong pagsusuri. Ito ay pwedeng maitanim sa lahat ng dako ng Pilipinas. May dalawang uri ng ampalaya na pwedeng itanim: ang puti at berde. Sa kasalukuyan, ang berdeng klase ang karaniwang itinatanim.

Pero paano nga ba ang wastong pagtatanim ng ampalaya upang magamit sa negosyong ampalaya farming?

Paraan ng pagtatanim ng ampalaya

Upang maging matagumpay sa negosyo ng pagtatanim, importanteng malaman ng magsasaka ang tamang pamamaraan sa pagtatanim ng ampalaya. Sa huli, ang magiging iyong ani ay mag dedepende siyempre sa kung paano mo ito itinanim. Narito ang wastong pamamaraan sa pagtatanim ng ampalaya.

Paraan ng Pagtatanim. Magtanim ng apat hanggang limang binhi sa bawat tundos na limang sentimetrong lalim at 1 ½ hanggang dalawang metrong agwat sa hanay ng mga tudling. Pagkaraan ng ilang araw, bawasan ang pananim at mag-iwan lamang ng dalawa hanggang tatlong malulusog na pananim sa bawat tundos.

Sa sandaling tumubo at gumapang ang mga baging ng ampalaya, bungkalin ang lupa sa paligid nito sa pamamagitan ng kamay o pang-ararong hila ng kalabaw. Gawin ito pagkaraan ng isang linggo. Magtanim ng 4-5 kilong binhi sa bawat ektarya. Makapag-aani ng ampalaya pagkaraan ng 3-4 na buwan.

Dagdag kaalaman ukol sa pagtatanim ng ampalaya

Upang mabawasan ang pamiminsala ng “melon fruit fly” sundin ang mga sumusunod:

  1. Attractant – gumamit ng “attractant” (Que Lor) sa (5) limang lugal-painan bawa’t ektarya.
  2. “Bagging” – balutin ng papel ang bunga ng ampalaya.

Ang “melon fruit fly” ang kulisap na gumagawa ng malalang pinsala sa ampalaya. Upang mapuksa at masugpo ang pamiminsala nito, gumamit ng solusyong “Foliafume-soap”. Ang karaniwang sakit nito ay panlalanta o “wilt”. Sugpuin sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng pananim at panatilihing malinis ang taniman.

Ang pagpasok sa ganitong negosyo ay nangangailangan ng sipag, tiyaga, at determinasyon. At kung nabigo man kayo sa unang subok ay huwag panghinaan ng loob. Kagaya rin ng ibang negosyo ay mayroon ups and downs, kailangan lamang magpatuloy upang makamit ang tagumpay sa agri-business.

Nakakita ako ng ilang mga magsasaka na dati ay hikaos sa buhay, ang ilan nga ay nakikisaka lamang sa mga lupang hindi naman sa kanila. Pero sinubukan nila ang ampalaya farming, kaya naging maganda na ang buhay nila. Ang isa sa mga magsasakang iyan ay si Mang Edgardo ng Camarines Sur. Bago siya mag tanim ng ampalaya taong 1996, sinasabi niyang halos wala silang makain ng kaniyang pamilya. Subalit ngayon, nagmamay-arai na siya ng malawak na taniman sa paanan ng bundok Isarog , katas ng pagtatanim ng amplaya!