Pag Aalaga ng Manok: Mga Paraan ng Pag Aalaga ng Manok na Broiler

Ang pag aalaga ng manok na broiler o 45 days ay isa sa mga masulong na negosyo may kinalaman sa pag-aalaga ng mga hayop. Dito sa Pilipinas, ang industriya ng pag aalaga ng manok o poultry ay nagmula sa maliit na mga kulungan ng manok sa bakuran hanggang sa ito ay maging malalaking gusali na ginagamit sa contract growing business ng pag aalaga ng manok na broiler.

Layunin ng artikulong ito na magbigay ng pangunahing mga kaalaman tungkol sa pag aalaga ng manok na broiler bilang isang matagumpay na negosyo.

Pagpili at pangangalaga sa mga sisiw ng broiler na manok

Kung gusto mong maging matagumpay ang iyong poultry business, kailangan mong pumili ng mga sisiw na iyong palalakihin. Una, piliin mo ang mapagkakatiwalaang hatchery o mapagbibilhan ng mga sisiw. Alamin mo kung gaano kalusog ang mga magulang ng sisiw at paano ito inaalagaan bago ka kumuha sa kanila.

Piliin mo ang mga malulusog na sisiw. Ang mga sisiw na malulusog ay tuyo at maganda ang balahibo, maganda ang mga mata, aktibo, walang sakit o abnormalidad sa pangangatawan, pare-pareho ang laki at kulay at dapat na hindi bumaba sa 33 gramo sa unang araw ng pagkapisa. Kunin mo ang mga sisiw na sa tingin mo ay mabibilis lumaki.

Kapag nasa brooder na ang mga sisiw na broiler o 45 days, siguraduhin mo na tama ang init na matatanggap nila, araw at gabi. Iwasan ang biglaang mga pagbabago sa temperatura ng brooder sa unang dalawang linggo ng iyong mga sisiw.

Siguraduhing may sapat na lugar para sa paglaki ng iyong mga sisiw. Tandaan na ang pagsisiksikan ng mga sisiw ay siyang pangunahing dahilan ng mabagal na paglaki ng mga manok. Bigyan sila ng tamang bintilasyon para makaiwas sa mga sakit sa baga ang iyong mga manok. Dapat na maliwanag din ang iyong brooder para makita nila ang pagkain.

Bigyan sila ng de-kalidad na patuka maging ito ay sarili mong timpla o komersyal na patuka. Huwag mong ilalagay ang kanilang pagkain ng isahan. Dapat ito ay ibigay ng tama sa oras. Sinasabi ng mga dalubhasa na mas nagagamit ng mga sisiw ang nutrients na nanggagaling sa patuka kung hindi mo ito ibibigay ng isahan. Pero tandaan na hindi mo dapat na hayaang walang pagkain ang mga sisiw sa loob ng isa o dalawang oras.

Panatilihin mong malinis at tuyo ang iyong mga brooder para makaiwas sa mga sakit ang iyong mga alagang manok. Kailangan ding permanente ang mga kalagayan sa brooder hangga’t maaari. Halimbawa, ang biglaang pagtanggal ng bubong ng brooder, hindi maingat na pagsara ng pinto o pagkawala ng kanilang ilaw ay maaaring maging sanhi ng stress na siya ring dahilan ng mabagal na paglaki. Mahalaga rin na magkaroon ng hindi pabago-bagong skedyul ng pagpapakain sa mga sisiw sa loob ng tatlong linggo.

Siguraduhing maaalis agad ang mga mahihina at may sakit na mga sisiw para hindi na nito mahawaan ang iba pa. Kailangan mong sunugin o ilibing agad ang namatay na mga sisiw at manok nang hindi na ito madapuan ng mga langaw at makain ng mga daga.

Tamang pag aalaga ng manok na broiler o 45 days

Kung magagawa mo ng tama ang pag aalaga ng manok, ang broiler na manok o 45 days ay maaari mo nang ibenta pagkaraan lamang ng 45 hanggang 60 araw depende sa kung anong lahi ng manok ang inalagaan mo.

Kailangan mong bigyan ng gamot laban sa stress ang iyong mga manok dalawa hanggang limang araw bago at pagkatapos na ilipat sila ng kulungan para sa pagpapalaki.

Pero bago mo gawin ang paglilipat, dapat na siguraduhing nalinisan na at na disinfect na ang kanilang paglilipatan. Ilipat lamang ang mga manok kung maganda ang panahon. Kung maulan, pwede mo itong ipagpabukas na lamang.

Kapag tag-init, malamang na mabawasan ang gana sa pagkain ng iyong mga manok na broiler dahil sa mainit na panahon. Maaari mo silang bigyan ng basang pagkain o kaya naman ay gumawa ka nang paraan upang bumaba ang temperatura, tulad ng pag-spray sa bubong at palibot ng kulungan gamit ang tubig.

Housing requirements sa pag aalaga ng manok na broiler

Dahil sa warm blooded ang mga manok, kaya nilang maiadjust ang init ng kanilang katawan. Subalit, magagawa lamang nila ito kung ang temperatura ng kanilang kapaligiran ay hindi naman lalampas sa kanilang limit. Hindi nila kayang mag-adjust sa sobrang init o sobrang lamig! Kaya, bahagi ng tamang pag aalaga ng manok na broiler o 45 days ang pagpapagawa ng maayos na housing o kulungan na makakatulong sa kanila na mantina ang init ng kanilang pangangatawan.

Kung posible, ang dalawang dulo ng mga kulungan ay dapat na nakaharap sa silangan at kanluran. Maiiwasan nito ang pagtama ng direktang sikat ng araw sa mga gilid ng kulungan na maaaring maging dahilan ng pag-init nito.

Mahalaga ang bentilasyon para sa mga broiler. Kaya, kailangan mong maglaan ng kahit isang square foot para sa isang manok. Ang kulungan ng mga manok ay dapat nan aka-angat ng mga isa at kalahating metro mula sa lupa para magkaroon ng sapat na sirkulasyon ng hangin. Mas madali rin ang pagkolekta ng dumi ng manok kung gagawin mo ang mungkahing ito.

Siguraduhing hindi napapasok ng daga, ibon o pusa ang kulungan ng mga manok.

Maaari kang magtanim ng mga punong kahoy sa palibot ng kulangan na magsisilbing pananggalang sa matinding sikat ng araw kapag tag-init. Proteksyon din ito laban sa malakas na hangin at ulan kung may bagyo.

Ang bubong ng kulungan ay dapat nan aka monitor type para tiyak na may maayos na bentilasyon at sirkulasyon ng hangin sa kulungan.

Mga dapat tandaan kapag nagpipili ng lokasyon para sa gagawing manukan

Kasama sa tamang pag aalaga ng manok ay ang pagpili ng tamang lugar na paglalagakan mo ng iyong poultry business.

Narito ang mga konsiderasyon sa pagpili ng lugar:

  • Dapat na ito ay malayo sa mga kabahayan
  • Ito ay dapat na malayo ng 25 metro mula sa pinagkukunan ng inuming tubig. Hal. Poso, water pump, ilog, o balon.
  • Ang katamtaman o malalaking poultry farm ay dapat na may layong 1000 metro sa mga kabahayan. Limang daang metro naman ang kinakailangang layo ng maliliit na poultry sa mga kabahayan.

Tamang pakain para sa mga manok na broiler

Pakainin ang iyong mga manok na broiler o 45 days ng komersyal na patuka para sa mga broiler sa unang limang linggo. Pagkatapos nito ay bigyan sila ng broiler finisher.

Ang komersyal na patuka sa broiler ay nagtataglay ng mga sangkap na nagpapabilis sa paglaki ng mga manok. Ito ang dahilan kung bakit malaki ang kitaan sa pag-aalaga ng broiler. Nakakatulong din ito na makaiwas sa sakit ang mga alaga mo.

Pagbibenta ng mga manok

Bago ka magdisisyon na magsimula sa pag aalaga ng manok na broiler bilang negosyo, kailangan mo munang alamin kung may sapat bang mamimili sa inyong lugar ng mga manok na palalakihin mo. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsurvey sa pamilihan, pakikipag-usap sa mga hotel, kainan, mga negosyo o mga tindahan kung interesado silang bilihin ang mga manok na palalakihin mo.

Maaaring gumawa ng kooperatiba ang mga negosyante ng manok sa pamayanan para magkasundo sila sa kung magkano ang presyo ng manok.

Iminumungkahi rin na kwentahin kung alin ang mas malaki ang kita: ibebenta mo ng buhay o katay na? Ibebenta mo mismo sa farm o sa pamilihan?

Ang mga manok na broiler o 45 days ay dapat na ibenta sa bigat na 1.6 hanggang 1.9 kilong timbang kung ito ay buhay pa.