Paano Ba Nagiging Bigas ang Palay?

Alam mo na ang bigas ay galing sa palay na itinatanim ng mga magsasaka. Dahil pamilyar sa atin ang bigas at palay, maaaring mag tanong ka, paano ba nagiging bigas ang palay?

Ang palay ay dumaraan sa tatlong proseso para ito ay maging bigas, ang pag-aani o harvesting, ang rice drying o pagbibilad ng palay, at ang rice milling o paggiling sa palay upang ito ay maging bigas.

Pag-usapan natin ang mga prosesong ito na magpapalakas ng ating pagpapahalaga sa sakripisyo ng mga magsasaka mula sa pagtatanim ng palay hanggang sa ito ay maging kanin sa ating mga mesa.

Pag-aani ng palay

Pag-aani ng palay

Ang harvesting o pag-aani ay ang proseso ng pag-ipon ng mga hinog nang palay sa palayan. Kasama sa pag-ani ang pag-ipon, paggiik (treshing), paglilinis at paghahakot papuntang imbakan. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng tradisyunal na paan o paggamit ng makabagong combine harvester.

Ang tradisyunal na paraan ng pag-aani ay ginagawa ng mga magsasaka ng mano-mano. Ang combine harvester naman ay isang makabagong agricultural machinery na may kakayahang pagsabay-sabayin ang pag-aani, paggigiik at paghahakot ng palay.

Tanong: Ano ba ang maganda at hindi gaanong magandang epekto ng combine harvester sa agrikultura ng Pilipinas?

Mahalaga na gumamit ng angkop na mga pamamaraan sa pag-aani ng palay, para maiwasan ang hindi kinakailangang tapon at pagkasira ng inaning palay.

Pagbibilad ng palay

Ang drying o pagbibilad ng palay ay ginagawa o upang mabawasan ang moisture sa palay para maging ligtas itong iimbak sa loob ng ilang araw o buwan. Ang prosesong ito ay mahalang bahagi ng rice post-harvest practices.

Ang bigas matapos anihin ay nagtataglay ng 25% na moisture. Kung iimbak moa ng palay sa ganitong moisture content, tiyak na mangingitim ang bigas na makukuha mo rito. Tutubuan rin ng iba’t-ibang uri ng molds.

Kakainin din ito ng iba’t ibang uri ng pesteng insekto. Kung ang mga butil ng palay ay itinabi mo para maging binhi ngunit hindi nabilad ng maayos, malaki ang posibilidad na bumagsak din ang germination rate, o dami ng mga binhi na tutubo kung ito ay itatanim na.

Kaya mahalaga na maibilad agad ang palay matapos na ito ay anihin – mas mainam kung sa loob ng 24 oras. Ang hindi pagbibilad agad at hindi kumpletong pagkakatuyo ay maaaring makabawas sa kalidad ng bigas at pagkalugi.

Ang pagbibilad ng palay ay kadalasang ginagawa sa kalsada. Ang kaugaliang ito ay matagal nang ipinahihinto ng mga eksperto.

Ang palay na dinaraanan ng mga gulong ng mga sasakyan na nadudurog. Sa panahon ng gilingan, ang mga butil na durog ay natatapon at nasasayang. Ang pagbibilad ng palay sa kalsada ay dahilan din ng napakaraming aksidente sa sasakyan.

Mas mabuti kung ibibilad ang palay sa lugar na talagang ilinaan para sa ganitong layunin tulad ng mga solar dryers. Maaari ring gumamit ng mechanical dryers kung hindi masyadong maganda ang sikat ng araw.

Paggiling ng palay

Paggiling ng palay

Ang rice milling o paggiling ng palay ay ang pang-huling proseso para gawing bigas ang palay. Ang pangunahing layunin ng prosesong ito ay tanggalin ang rice hull o ipa sa butil para matira ang bigas, at alisin ang anumang dumi na maaring nahalo sa palay.

Ang modernong paggigiling ng palay ay ginagawa sa pamamagitan ng rice mill machine, isang malaking makina na nagtatanggal sa ipa ng palay.

Ang kalidad ng bigas na lalabas sa gilingan ay depende sa kalidad ng palay at kung gaano ito natuyo at kung paano ito gingiling sa rice mill.

Para maging de-kalidad ang bigas:

  • Dapat na ang moisture content ng palay ay mababa – 14% MC ang inirerekomenda ng mga dalubhasa
  • Kung masyadong mababa ang moisture content, mas maraming butil ang madudurog na maaring magresulta sa pagkalugi.
  • Ang pagsisiguro na malinis na ang palay bago ito isalang sa gilingan ay kailangan para matiyak ang mataas na kalidad ng bigas.
  • Huwag paghaluin ang palay na magkakaiba ang variety – Magkakaiba ang milling characteristics ng bawat variety ng palay, na mangangailangan din ng iba’t ibang mill settings. Ang paghahalo-halo ng mga ito ay magreresulta lamang sa mababang kalidad ng bigas.

Basahin: Tamang Paraan ng Pagtatanim ng Palay