Kalendaryo ng Pagtatanim ng Gulay: Ano ang Tamang Panahon ng Pagtatanim ng Gulay

Ang artikulong ito ay magtuturo saiyo tungkol sa kalendayo ng pagtatanim, ibig sabihin, kung anong mga pananim ang kailangan mong itanim sa isang partikular na buwan o yugto ng panahon.

Ano ang kahalagahan ng pagsunod sa kalendaryo ng pagtatanim?

Dito sa bansang Pilipinas, mayroon tayong dalawang pinakaimportanteng season sa buong taon. Nandiyan ang tag-init at ang tag-ulan.

Pareho itong may malaking papel tungkol sa kalendaryo ng pagtatanim, at siyempre kailangan alam ito ng ating mga magsasaka at kahit ng mga nasa bahay lamang na mahilig rin magtanim ng gulay.

Bawat pananim ay maryoong nauukol na panahon o klema na kung saan ay mas mainam silang itanim sa panahong iyon. Narito ang kalendaryo ng pagtatanim ng gulay mula Enero hanggang Desyembre.

Ang kalendaryo ng pagtatanim ng gulay (Enero-Desyembre)

 • JANUARY: Ampalaya, Kamote, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Okra, Patola, Petsay, Sili, Talinum, Kamatis, Upo, Mustasa, Koliplawer, Sibuyas, Repolyo, at Mongo
 • FEBRUARY: Ampalaya, Kamote, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Petsay, Sigarilyas, Kalabasa, Talinum, at Mongo
 • MARCH: Ampalaya, Kamote, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Petsay, Talinum, at Kamatis
 • APRIL: Ampalaya, Kamote, Talong, Letsugas, Kabute, Okra, Patani, Petsay, Sili, Sigarilyas, Kalabasa, Talinum, at Mongo
 • MAY: Ampalaya, Bataw, Kamote, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Okra, Patani, Patola, Petsay, Sili, Sigarilyas, Sitaw, Kalabasa, Talinum, at Mongo
 • JUNE: Ampalaya, Bataw, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Patani, Patola, Petsay, Sili, Sitaw, Kalabasa, Talinum, Okra, Munggo, at Sigarilyas
 • JULY: Ampalaya, Kamote, Talong, Kabute, at Talinum
 • AUGUST: Ampalaya, Kamote, Talong, Kabute, at Talinum
 • SEPTEMBER: Ampalaya, Kamote, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Patola, Petsay, Sili, Sigarilyas, Sitaw, Talinum, Kamatis, Upo, at Mongo
 • OCTOBER: Ampalaya, Kamote, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Patola, Petsay, Sili, Sigarilyas, Sitaw, Talinum, Kamatis, Upo, at Mongo
 • NOVEMBER: Ampalaya, Kamote, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Patola, Petsay, Sili, Sigarilyas, Sitaw, Talinum, Kamatis, Upo, at Mongo
 • DECEMBER: Ampalaya, Kamote, Sayote, Talong, Letsugas, Kabute, Patola, Petsay, Sili, Sigarilyas, Sitaw, Talinum, Kamatis, Upo, at Mongo

Kalendaryo ng pagtatanim, gabay sa tamang pagtanim

Ngayong alam niyo na ang kalendaryo ng pagtatanim ng gulay, gawin niyo itong gabay sa inyong pagtatanim kung nais niyong mas gumanda pa ang inyong ani.

O kahit ng mga nasa bahay lamang na mahilig ding magtanim ng mga gulay.

At sa mga nag babalak pa lamang pasukin ang negosyong may kaugnayan sa pagtatanim, kailangang malaman at maintindihan ninyo ang kahalagahan nito

Ang pagtatanim ay isang pinakamahalagang parte sa mahiwaga at malawak na mundo ng agrikultura, pagtatanim na minana pa natin sa ating mga ninuno at mahalagang maipamana rin natin ito sa mga susunod na henerasyon.

Kaya dapat alam natin ang halaga ng kalendaryo ng pagtatanim, isang gabay sa tamang pagtanim.

Iba pang mga salik ng pagtatanim

Bagaman mahalagang pag-aralan ang kalendaryo ng pagtatanim ng gulay para sa mas magandang ani, importanteng pag-aralan mo rin ang ekonomiks sa likod ng iyong pagtatanim.

Ibig sabihin, pagtimbang timbangin mo rin ang demand at suplay ng iyong produkto.

Kung mataas ang demand ng gulay, mas mataas ang presyo nito.

Kailan ba mas tumataas ang demand ng isang partikular na gulay? Iyan ay sa mga panahon na hindi uso o out of season ang isang gulay.

Kaya bagaman may kalendaryo ng pagtatanim ng gulay na sinusunod ang mga magsasaka, pwede ka ring mag-aral ng off season farming: oo nga’t hindi gaanong marami ang ani, subalit maipagbibili mo naman ito ng mahal!