Inahing Manok: Pag Aalaga ng Manok na Nangingitlog

Ang artikulong ito ay tatalakay sa mga pangunahing impormasyong kailangan mong malaman tungkol sa inahing manok, paitluging manok at sa mga paraan ng pag aalaga ng manok na nangingitlog sa Pilipinas. Tatalakayin din natin sa dulo ng artikulong ito kung paano gumawa ng egg incubator.

Una, pag-usapan natin kung anong lahi ng manok ang kailangan mong alagaan kung iisip kang magsimula ng iyong poultry egg production business.

Lahi ng manok na paitlugin

Kung nagpaplano kang mag-invest sa pag aalaga ng manok na nangingitlog, kailangan mong pag-aralan ang mga lahi ng manok na paitlugin na available dito sa Pilipinas. Maliban sa mga magagandang katangaian ng inahing manok, kailangan mo ring magdisisyon kung anong lahi nang manok ang iyong kukunin. Narito ang ilan sa mga sikat na lahi ng manok na paitlugin.

Lohmann Chicken. Ang manok na Lohmann ay isa sa pangkaraniwang lahi ng manok na paitlugin. Ang lahi ng manok na ito ay magmula pa sa bansang Germany na inangkat dito sa atin sa Pilipinas dahil sa magagandang katangian nito bilang inahing manok.

Dekalb Chicken. Ang manok na dekalb ay nagtataglay ng magagandang mga katangian ng manok na paitlugin kaya naman isa ito sa mga lahi ng manok na kinikilala pagdating sa egg production dito sa ating bansa. Ang mga manok na ito ay mababait at tahimik lamang sa kulungan. Kasali sa magagandang katangian ng inahing manok na dekalb ay ang pagiging madaling alagaan, maraming mangitlog at malalaki at mapuputing itlog nito.

Babcock white layer. Ang bobcock white ay isa pa sa mga kilalang paitluging lahi ng manok dahil sa dami at laki ng mga itlog nito. Ang bobcock white ay nabubuhay ng maayos sa halos lahat ng klima at kilala bilang mababait at tahimik na mga inahing manok.

Pagpili ng inahing manok na papaitlugin

Katulad ng broiler production, ang poultry egg farming ay nagsisimula sa pagpili at pangangalaga sa mga sisiw. Ang pangangalaga sa sisiw ng paitluging manok ay halos kahawig din sa pangangalaga ng sa broiler.

Puntahan ang link na ito para sa wastong pangangalaga ng sisiw!

Magbasa: Pag Aalaga ng Manok: Mga Paraan ng Pag Aalaga ng Manok na Broiler

Sa pagpili ng mga inahing paiitlugin, kailangan mong obserbahan ang iyong mga manok para makita ang mga palatandaan ng mga inahing mahinang mangitlog at kailangan mong kumilos agad para alisin ang mga ito. Bakit? Ang mga inahing manok na mahinang mangitlog ay kumakain lamang at umuukupa ng espasyo ngunit hindi naman nakababalik ng maayos ang iyong kapital sa pamamagitan ng itlog.

Narito ang mga palatandaan ng mga inahing manok na mahinang mangitlog:

 • Maputla at tuyo ang mga palong
 • Malamlam ang mga mata
 • Ang inahing manok ay payat at hindi gaanong gumagalaw
 • Mahinang kumain, kadalasang walang lamang ang butse
 • Naninilaw na mga mata, binti at tuka. Ang mahuhusay na mga inahing manok na paitlugin ay wala ng ganyang kulay
 • Ang puwet ay dilaw, maliit at kulubot
 • Ang katawan ay manipis at maiksi

Sa muli, kailangan mong alisin ang mga manok na may ganitong mga katangian bago pa man mangitlog ang mas nakararami sa mga ito. Sa ganitong paraan ay makasisiguro ka na ang mga pinagkakagastusan ng iyong poultry farm ay nagluluwal din ng maayos na kita.

Pagkuha ng mga itlog sa kulungan ng mga inahing manok

Narito ang mga pamamaraan ng tamang pagkuha o pag ani ng mga itlog sa kulungan ng mga inahing manok na paitlugin:

Kunin ang mga itlog tatlong beses kada araw lalo na kung mainit ang panahon. Mas madaling masira ang itlog kapag mainit ang panahon.

 • Ilagay sa matatag na lalagyan o basket ang mga itlog
 • Paghiwa-hiwalayin ang mga itlog base sa laki
 • Alisin ang mga dumi bago itago ang mga itlog
 • Itago ito sa lugar na may maayos na bentilasyon
 • Panatilihing malinis ang mga lalagyan para hindi madumihan ang mga itlog
 • Palamigin ang mga lalagyan kung ito ay mainit bago ilagay ang mga itlog
 • Ibenta o ipamahagi ang mga itlog dalawang beses kada linggo. Iiwan lamang ang mga bagong kuha sa paitlogan

Mga paraan para dumami at gumanda ang kalidad ng mga itlog

Kasama sa pag aalaga ng manok na nangingitlog ang pag tiyak na sapat ang dami at de-kalidad ang mga itlog na ibinibigay ng mga inahing manok. Narito ang ilang mga kaalamang dapat mong matutuhan para mas lumaki pa ang iyong kita.

Asin bilang pamparami ng itlog. Alam mo ba na ang asin ay isang sangkap na kailangan para sa maayos na pangingitlog ng mga inahing manok subalit hindi ito ihinahalo sa mga komersyal na patuka para makatipid sa mga sangkap? Kung ganoon, bakit hindi mo subukang maghalo ng asin sa patuka ng mga inahing manok, 200 gramo sa bawat dalawang sako ng patuka. Napatunayan ng mga dalubhasa na ang mga manok na ginagamitan ng asin ay nakapagluluwal ng hanggang 29% mas maraming itlog kumpara sa mga manok na hindi gumagamit ng asin.

Ilaw para sa magandang pangingitlog. Ang paglalagaw ng ilaw ay isang mahalagang salik sa pagpapatayo ng kulungan para sa mga inahing manok na paitlugin. May kinalaman kasi ang tamang ilaw sa paglaki ng mga inahing manok at sa kakayahan nilang mangitlog sa hinaharap.

Tandaan ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa paglalagay ng ilaw sa kulungan ng mag paitluging manok.

 • Huwag mong dadagdagan ang liwanag sa kulangan ng lumalaki pa lang na mga paitlugin. Pabibilisin nito ang kanilang pagtanda na maaaring magresulta sa maaagang pangingitlog ng maliliit na mga itlog.
 • Kung nangingitlog na ang mga inahing manok, huwag mong babawasan ang liwanag. May epekto ito sa kanilang mga hormones na maaaring magpababa ng produksyon ng mga itlog.
 • Gumamit ng isang 50 watt na bumbilya sa bawat 25 metro kwadrado ng kulungan.

Paano gumawa ng egg incubator?

Ngayong napag-uusapan na rin lang naman natin ang tungkol sa inahing manok na paitlugin, sagutin na rin natin ang tanong na “paano gumawa ng egg incubator”.

Narito ang mga kakailanganin mo para iyong home made egg incubator

 • Styrofoam box/ karton/ plastic cooler
 • 25 watts na bumbilya
 • Digital thermometer
 • Chicken wire (1/4)
 • Tubig
 • Duct tapes
 • Salamin tulad nang sa picture frame

Ano ang mga steps paano gumawa ng egg incubator? Sundan mo ang videong ito kung paano gumawa ng egg incubator!