Tungkol Sa Amin

Agrikultura sa pilipinas

Ang pagsasaka na siguro ang pinakamatandang industriya at trabaho sa buong mundo. Kung wala ang pagtatanim at pag-aalaga ng hayop, ano na lang ang kakainin ng mga tao?

Kahalagahan ng agrikultura

Kaya kasabay ng pag-unlad ng iba’t ibang industriya sa panahon ng modernisasyon, sinikap din ng mga siyentista na mapaunlad ang mga kasayanan sa agrikultura.

Kasama sa mga pag-unlad ang pagiging moderno ng mga kasangkapan sa agrikultura. Nariyan din ang pag-unlad ng mga kaalaman may kaugnayan sa pagsasaka, at ang saloobin ng matao tungkol sa paggamit ng mga pataba at pestesidyo.

Bilang resulta, ang mga lupain na dati ay hindi natataniman dahil sa pagiging disyerto tulad ng sa Middle East, ngayon ay mga bansang nangunguna sa produksyon.

Ang bansang Vietnam ay isang bansang sinalot ng digmaan noong nakaraang mga dekada. Pero dahil sa modernisasyon ng agrikultura sa bansa nila, at sa suporta ng kanilang pamahalaan sa mga magsasaka, ang mga kalapit bansa nila, kabilang na ang Pilipinas ang ngayo’y suki nga kanilang agrikultural na mga produkto.

Ang Layunin ng Pagsasaka.info

Layunin ng may akda ng Pagsasaka.info na magbigay ng tumpak, makabago ngunit libreng kaalaman tungkol sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop.

Totoo, malaki-laki na rin ang inunlad ng ating agrikultura. Pero malaki pa rin ang kakulangan ng kaaalaman sa tungkol dito. Maraming mga pag-aaral ang ginagawa ng mga dalubhasa taon-taon tungkol sa agrikultura, at ang kanilang mga nadidiskubre ay talaga namang epektibo.

Subalit ang mga research na ito ay hindi magagamit kung ito ay hindi naman maiintindihan ng ordinaryong mga magsasaka.

Ang Pagsasaka.info ay tutulong sa ordinaryong mga magsasaka at mamamayan na maintindihan ang makabagong mga pamamaraan ng pagtatanim ng halaman at pag-aalaga ng hayop.

Nais ng Pagsasaka.com na maging ang pangunahing website na tatalakay sa moderno at praktikal na mga pamamaraan sa pagsasaka: paghahalaman at pag-aalaga ng mga hayop. Ang Pagsasaka.com ay isinulat sa wikang Talagog para mas maintindihan ng masang Pilipino ang praktikal na mga tips sa website na ito! Libre po ang pagbisita at pagbabasa sa aming website!